Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Girişimcilik ve Şirketleşme Hizmetleri

Girişimcilik ve Şirketleşme

• Girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini en iyi şekilde geliştirebilmeleri için danışmanlık hizmetleri sunulması.
• Girişimcilerin projelerinin ticarileşebilmesi için fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunulması, start-up ve/veya spin-off şirketler kurulmasına yardımcı olunması.