Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

İş Dünyasına Hizmetler

DPÜ-TTO AŞ, sanayi kuruluşlarının proje yapma kültürlerinin gelişmesi, fon destekleri hakkındaki farkındalığın artırılması, fon kaynaklarına kolay ulaşım sağlanması ve firma bünyesinde tamamlanan projelerin neticesinde ortaya çıkan  ürünlerin korunması ve ticarileşmesi amacıyla aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Destek Programlarının duyurulması ve hedef kitleye ulaştırılması.
 • Uygun fon programının belirlenmesi.
 • Proje geliştirme, yazım ve yürütmede destek hizmeti verilmesi.
 • İş Programlarının ve çağrı uygunluğunun incelenmesi.
 • Teklif ön değerlendirme ve teklif yazım desteği.
 • Proje önerisine uygun ekip ve paydaşların belirlenmesi.
 • Fon temini ve teklif konsültasyonu.
 • Proje kurgu ve bütçelendirme desteği.
 • Proje yazım ve başvuru desteği.
 • Proje hazırlama konularında eğitimler verilmesi ve proje hazırlama alt yapısının oluşturulması.
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık ve mentörlük  hizmeti verilmesi.
 • Sanayicileri konusunda uzman akademisyenlerle buluşturarak ihtiyaçları olan projelerin öz kaynak ya da fon destekleriyle gerçekleştirilmesi.
 • İşbirliği aşamasında proje teklif dosyasının hazırlanması, sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi ve idari süreçlerin yönetimi konularında destek verilmesi.
 • Sanayi ile ortak olarak DPÜ-TTO AŞ’nin ilgi alanına giren konularda çeşitli eğitim, konferans, bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi.
 • Buluşların sanayiye lisanslanabilmesi amacıyla teklif oluşturulması, sanayi kuruluşlarıyla görüşmeler yaparak teklif sunma gibi hizmetler verilmesi.