Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Proje Destek Hizmetleri

DPÜ-TTO AŞ üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün gelişmesi ve aşağıda belirtilen fon destekleri hakkındaki farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları öncelikli olarak yürütmekte ve bu sayede ortaya çıkacak uygulamaya yönelik yenilikçi ürünlerin ve süreçlerin sağlayacağı katma değerin ülke ekonomisine kazandırılmasını hedeflemektedir.

ZAFER KALKINMA AJANSI Destekleri: Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşımla yerel potansiyeli harekete geçirecek araçlar geliştirmekte ve verdiği destekler ile bunları uygulamaya geçirmektedir.

KOSGEB Destekleri: Verilen desteklerle ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel anlamda söz sahibi olması, rekabet güçlerinin gelişmesi ve girişimcilik kültürünün yaygınlaşması, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarının artırılması amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK Destekleri: Verilen desteklerle Türkiye’de bilim ve teknoloji yönlendirilmekte ve teşvik edilmekte ve popülerleştirilmektedir. Akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmaları ve yenilikleri fonlarla desteklenerek ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Ulusal öncelikler doğrultusunda araştırma yapan, teknoloji geliştirme çalışmaları yürüten ar-ge merkezlerinin kurulması desteklenirken ülkemizin bilim ve teknoloji politikaları belirlenerek olgunlaştırılmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ Komisyonu Tarafından Organize Edilen Destekler: Avrupa Birliğine üye ve asosiye üye olan ülkelerdeki araştırmacılara, KOBİ’lere, büyük ölçekli firmalara, öğrencilere, kamu kurumlarına, üniversitelere, çağrı özelinde bireysel ya da ortaklı olarak; gıdadan tarıma, ileri teknolojiden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede sunulan desteklerle AB’nin dünyadaki rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda başlıca destekler Horizon2020, ERA-NET, JPI, COST ve Eureka gibi programların şemsiyesi altında toplanmıştır.