Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Öğrencilere Verilen Hizmetler

DPÜ-TTO AŞ,  üniversite öğrencilerinin proje yapma kültürünün gelişmesi, fon destekleri, fikri haklar ve ticarileştirme konularındaki farkındalığın artırılması amacıyla aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • İş fikri yarışmalarına ve destek programlarına hazırlanmada mentörlük hizmeti verilmesi.
 • Tezlere burs desteği sağlanması.
 • Sertifikalı eğitim kursları düzenlenmesi.
 • Proje hazırlama konularında eğitimler verilmesi ve proje hazırlama alt yapısının oluşturulması.
 • Proje geliştirme, yazım ve yürütmede destek hizmeti verilmesi.
 • Fikir aşamasındaki projelerin sanayiye yönlendirilmesi.
 • Girişimcilere, fikirlerinin korunması ve ticarileştirmesi için destek verilmesi.
 • Teknoloji tabanlı projeler geliştirilmesi için destek sağlanması.
 • İş dünyası ile buluşulması.
 • Öğrencilerin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla etkinlikler düzenlenmesi.
 • Girişimcilere girişimlerini gerçekleyebilecekleri program, platform ve fiziksel altyapının sağlanması
 • Projelerinin ticarileşebilmesi için fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunulması, start-up ve/veya spin-off şirketler kurulmasına yardımcı olunması.