Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Akademiye Hizmetler

DPÜ-TTO AŞ, akademisyenlerin proje yapma kültürünün gelişmesi, fon destekleri hakkındaki farkındalığın artması, buluşlarının korunması ve ticarileşmesi amacıyla    aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

  • Proje geliştirme, yazım ve yürütmede destek hizmeti verilmesi
  • Fikir aşamasındaki proje ve ar-ge çalışmalarının sanayiye yönlendirilmesi.
  • Sektörel organizasyonlar ile akademisyen ve sanayicilerin bir araya getirilmesi.
  • Uzman akademisyenlerin ihtiyacı olan sanayicilerle eşleştirilmesi.
  • Üretilen teknolojinin/ürünün korunması/ticarileştirmesi için destek verilmesi.
  • Projelerinin ticarileşebilmesi için fon ve çekirdek sermayeye erişim imkânları sunulması, start-up ve/veya spin-off şirketler kurulmasına yardımcı olunması.
  •