Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Patent Hizmetleri

• DPÜ-TTO AŞ’ye patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, bitki çeşit tescili başvurusunda bulunan akademisyenlerimiz için danışmanlık hizmeti verilmesi.
• Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda Türk Patent ve Marka Kurumu ile koordinasyon içerisinde olarak Üniversitemiz araştırmacı ve akademisyenlerine uzmanlar tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi.
• Üniversitemizde üretilen teknolojinin/ürünün FSMH’nin korunması ve ticarileştirme aşamalarında hizmet verilmesi.
• DPÜ’ deki girişimcilere, fikirlerinin koruma kapsamlarının belirlenmesi ve ticarileştirme faaliyetleri için gerekli ihtiyaçların karşılanması noktasında destek verilmesi.
• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimine “Buluş Bildirim Formu”  vasıtası ile başvuruda bulunanlara mevzuat çerçevesinde destek verilmesi.
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimine “Tasarım Bildirim Formu”  vasıtası ile başvuruda bulunanlara mevzuat çerçevesinde destek verilmesi.