Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Bilgilendirme Hizmetleri

DPÜ-TTO AŞ, düzenli bir şekilde aşağıdaki ana başlıklar altındaki kaynakları tarayarak güncel bilgilere ulaşmakta ve bu bilgileri duyurmaktadır.

 • DPÜ-TTO AŞ birimlerinde verilen hizmetlerin tanıtılması.
 • Güncel DPÜ Laboratuvar ve Test/Analiz Envanterinin duyurulması.
 • Tezlere verilen burs desteklerinin duyurulması.
 • Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının duyurulması.
 • Akademi ve sanayi dünyasının bir araya geldiği sektörel etkinliklerin duyurulması.
 • Güncel akademisyen- sanayici işbirliği çağrılarının duyurulması.
 • Sanayi ile ortak olarak DPÜ-TTO AŞ’nin ilgi alanına giren konularda düzenlenen eğitim, konferans, bilgilendirme etkinliklerinin duyurulması.
 • Üniversite-sanayi işbirliği ve teknolojideki gelişmeler ile ilgili olarak düzenlenen eğitim, seminer, konferans ve yarışmaların duyurulması.
 • Fikri ve Sanayi Mülkiyet Hakları konularında düzenlenen etkinliklerin duyurulması.
 • Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için düzenlenen etkinliklerin duyurulması.
 • Düzenlenen Sertifikalı eğitim kurslarının duyurulması.