Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
duyurular

Kütahya DPÜ TTO AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı

Kütahya DPÜ TTO AŞ Yönetim Kurulu

01/06/2021 tarih ve 4/05 sayılı toplantısında

(2018-2019-2020) Yıllarına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının

aşağıdaki tarih, saat, yer ve gündemle

çağrısız olarak yapılmasına karar vermiştir

Toplantı tarihi

11 Haziran 2021

Toplantı saati

11:00

Toplantı yeri

Kütahya DPÜ Rektörlüğü

Toplantı Gündemi

1-) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2-) Faaliyet yılları içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış olduğundan atamaların genel kurulca onaylanması.

3-) Yönetim kurulunca hazırlanan 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki.

4-) 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Bilânço ve kâr/zarar hesap tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5-) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6-) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

7-) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

8 -) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi.

9-) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları Teknoloji Transferi ve Bilginin Ticarileştirilmesine İlişkin Yönergesi’nde yer alan DPÜ-TTO AŞ ile ilgili yükümlülüklerin müzakeresi ve tesis edilecek işlemlerin belirlenmesi.

10-) Yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi.

11-) Dilek ve temenniler.

Author

Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir